oferta

01 Ochrona obiektów usługowo handlowych

Zapewniamy kompleksową ochronę biur, galerii handlowych. świadczymy również usługi w zakresie sprzątnaia orazogrodnictwa. Pod swoim patronatem mamy dwie szkółki leśnicze.

02 Ochrona osób i mienia

Ochronę fizyczną mienia prowadzimy w systemie całodobowym lub innym systemie odpowiednim dla danego obiektu i zgodnie z Państwa życzeniami.

03 Monitoring 24h

Jeden ze skuteczniejszych systemów bezpieczeństwa 24h na dobę. Zadbamy o Twoją przestrzeń byś mógł spać spokojnie.

04 Konwoje oraz usługa INKASO

Zlecenia naszych klientów realizowanie są wyłącznie samochodami przystosowanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1988 roku.

05 Plany filmowe oraz reklamy

Posiadamy wyposażenie, zaplecze motoryzacyjnę oraz wiedzę dotyczącą niezbędnego zabezpieczenia. Potrafimy przygotować teren do popisów kaskaderskich.

06 Imprezy masowe

Kadra wykwalifikowanych pracowników odpornych na stres zapewni spokój i bezpieczeństwoTwoim gościom.

OCHRONA FIZYCZNA MIENIA

Ochronę fizyczną mienia prowadzimy w systemie całodobowym lub innym systemie odpowiednim dla danego obiektu i zgodnie z Państwa życzeniami.
Zabezpieczamy mienie przed kradzieżą innym wszelkim działaniom o charakterze przestępczym. Nasi pracownicy występują w umundurowaniu służbowym bądź ubraniu cywilnym w zależności od potrzeb chronionego obiektu. Zgodnie z „Ustawą o ochronie osób i mienia” posiadają uprawienia odpowiadające licencji I i II stopnia pracownika ochrony mienia.
Wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego zgodnie z wymaganiami ustawy oraz środki łączności umożliwiające całodobowy kontakt z centrum monitoringu.
Na terenie naszego działania w razie potrzeby utrzymujemy w ciągłej gotowości grupy
Interwencyjne, które w razie zagrożenia chronionego obiektu wprowadzane są do działań ochronnych w zagrożonym obiekcie.
W celu podniesienia jakości oferowanych usług, wprowadziliśmy wewnętrzny system kontroli i nadzoru naszych pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji. Zadania z zakresu nadzoru, kontroli i szkolenia wykonują specjalnie przygotowani do tego inspektorzy. Przyjęty system ochrony zawarty jest w kompleksowym planie ochrony opracowanym odrębnie dla każdego chronionego obiektu i ma za zadanie ograniczenie zagrożeń przestępczych, a w przypadku wystąpienia tych zagrożeń ich neutralizację.        Po wybraniu naszej oferty, w celu prawidłowego wykonania zadań ochronnych, opracowujemy plan zabezpieczenia i ochrony obiektu z uwzględnieniem wszystkich Państwa życzeń i sugestii co do formy i sposobu ochrony obiektu.        Czas opracowania kompleksowego planu ochrony uzależniony jest od struktury organizacyjnej firmy, ilości zatrudnionych pracowników modelu obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy, ilość firm współpracujących ze Zleceniodawcą oraz układu przestrzenna architektonicznego opracowywanego obiektu.

MONITORING

Monitoring jest skutecznym środkiem ochrony przed większością zagrożeń, funkcjonuje przez całą dobę, sprawując ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w instalację alarmową.     
W przypadku włamania, napadu, pożaru lub uszkodzeń systemów alarmowych informacja jest automatycznie przekazywana do dyżurnego operacyjnego oraz rejestrowana i przekazywana grupom interwencyjnym w terenie, które w ciągu kilku minut docierają do obiektu.       
Grupy interwencyjne posiadają najwyższy stopień przeszkolenia i są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt.    
Pracownicy ochrony fizycznej są jednakowo umundurowani i wyselekcjonowani pod względem kwalifikacji zawodowych oraz sprawności fizycznej, wyposażeni w najwyższej jakości sprzęt renomowanych firm. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane atesty i homologacje.

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

 Jesteśmy przygotowani również do konwojowania środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych na całym obszarze Polski. Wykonują je, specjalne wyszkolone w tym zakresie grupy naszych pracowników.      
  Zlecenia naszych klientów realizowanie są wyłącznie samochodami przystosowanymi do konwojowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1988 roku.
       Pojazdy przeznaczone do konwojowana posiadają dodatkowe dwa systemy łączności zewnętrznej umożliwiające właściwą koordynację zleconych zadań w tym bezpośrednia łączność z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym oraz niezależną łączność wewnętrzną.  
      Nasi konwojenci wyposażeni są w specjalne pojemniki do przenoszenia wartości pieniężnych z miejsca odbioru pieniędzy do samochodu. W przypadku odebrania takiego pojemnika – włącza się automatycznie alarm oraz system znaczenia lub zniszczenia ponoszonych wartości a konwojenci posiadają wyposażenie zgodne z wymaganiami prawnymi.

INKASO

SECUROM oferuje również usługi inkasa przy wykorzystaniu „bezpiecznych kopert”.
Koperty te są szeroko stosowane w krajach europy zachodniej do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju przesyłek wartościowych (pieniądze, dokumenty itp.)
Koperty te są jednorazowym opakowaniem stosowanym do bezpiecznego transportu lub przechowywania wartościowych przedmiotów lub dokumentów/
Do zalet w stosowaniu tego typu kopert, można zaliczyć:
Brak możliwości dotarcia do wnętrza koperty bez pozostawienia śladów manipulacji.
Znajomość wyglądu standardowej koperty przez pracowników uniemożliwia jej przyjęcie przy stwierdzeniu oznak manipulacji.
Indywidualna manipulacja zapobiegająca ewentualnej zamianie pakietu.
Szybkość i łatwość sporządzenia pakietu
Wygoda w zastosowaniu (opis długopisem na specjalnych panelach adresowych)
Pakiet posiada odcinki kwitujące, będące dowodem przyjęcia odpowiedzialności za pakiet i jego zawartość, dzięki którym można kontrolować poszczególne etapy transportu przesyłki.